11.02. Jak długo można przechowywać produkty fermentowane?